Koppla dimmer

Koppla dimmer - vad gäller? Får man göra det själv? Hur gör man det på ett säkert vis? Det går vi igenom i denna artikel.

Koppla in en dimmer – så här gör du

Att installera dimrar i stället för strömbrytare blir allt populärare i svenska hem. Att själv enkelt kunna kontrollera ljusstyrkan i ett rum är för många guld värt. När man införskaffar en strömbrytare med dimfunktion är det viktigt att man väljer en sort som passar de lampor man tänkt sig. Halogenlampor till exempel passar inte alla dimrar.

Vad man får och inte får göra själv

Det finns många regler och restriktioner kring elinstallationer i hemmet. I de flesta fall får man inte utföra elarbeten själv utan måste anlita en behörig elektriker. Anledningen till det strikta regelverket är naturligtvis de stora riskerna som finns med el. Årligen sker flera allvarliga olyckor, vissa med dödlig utgång, till följd av felaktigt installerad el eller annan ovarsamhet med el.

Det finns dock vissa saker man får göra själv. Man får exempelvis byta ut vägguttag och man får byta ut strömbrytare. Dock får man inte byta ut en strömbrytare mot en dimmer. Om du har en vanlig strömbrytare och vill byta ut den till en dimmer måste du anlita en behörig elektriker. Däremot är det tillåtet att byta ut en befintlig dimmer till en annan, till exempel en som bättre passar den lamptyp du vill använda, eller helt enkelt har ett snyggare utseende. Vi tänkte här visa hur du går till väga för att byta ut en befintlig dimmer mot en annan.

Koppla ur strömmen

Börja alltid med att koppla ur strömmen till det berörda rummet. Om du inte vet vilken propp du ska dra ut, ha den lampa tänd som är kopplad till den dimmer du vill göra strömlös och dra sedan ut en propp i taget tills lampan släcks. För att vara på den säkra sidan bör du också använda en spänningsprovare vid dimmern och kolla att strömmen verkligen är av.

Ta loss den gamla dimmern

Börja sedan med att lossa vredet på den gamla dimmern genom att dra det rakt ut. Dra sedan loss muttern i mitten och ta bort täcklocket. Dosan sitter fast i två skruvar som du lossar tills du kan vrida ut dosan medsols. Två kablar, så kallade ledare, sitter fast i dosan, fasen och tändtråden till lampan. Fasen sitter vid markeringen L, tändtråden vid den lilla vågsymbolen, som kallas sinuskurva. Kom ihåg färgen på trådarna och hur de satt och skruva sedan loss dem.

Fäst ledarna vid den nya dosan

Tvinna koppartrådarna i kablarna lite för att de ska bli lättare att fästa vid den nya dosan. Ta den nya dimmern och dra ratten rakt ut och skruva loss centrummuttern, precis som du gjorde på den gamla dimmern. Lossa täcklocket så dosan frigörs. På den nya dosan fäster du fasen vid L och tändtråden vid sinuskurvan. Se till att skruva fast trådarna ordentligt så de sitter.

Skruva fast dimmern i väggen

Skjut försiktigt in den nya dosan i väggen och skruva fast den. Tryck dit täcklocket och fixera det med hjälp av centrummuttern. Tryck till sist fast vredet. Nu är du klar!

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
21 Nov 2017