Vad gör man med elavfall?

Hur ska man hantera gammalt elavfall?

Uppmaningen är både tydlig och direkt: släng aldrig ditt elavfall i soppåsen! Vad gäller elavfall så är Sverige ett föregångsland sett till hanteringen. Vi återvinner mer än andra länder. Trots detta så finns det emellertid saker att göra. Varje vecka så slängs farligt avfall - till vilket elavfall räknas - i hushållssoporna. Man räknar med att detta har en vikt - i snitt - på 0.2 kilo av de 5.2 kilo som normalfamiljen i Sverige slänger varje vecka. Där kan vi bli bättre.

Elavfall är något som kan innehålla väldigt mycket gifter. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner, exempelvis. Att lägga detta i hushållssoporna gör att både miljö och klimat tar skada. Därför ska också allt elavfall återvinnas genom att det lämnas in på återvinningscentralen.

elavfall

Vad räknas då som elavfall? Förenklat så kan man säga att allt som har sladd eller batterier är elavfall. Här kan man även säga att vissa produkter har inbyggda batterier och dessa ska då återvinnas på samma sätt och lämnas på återvinningscentralen. Detta som en enhet - du behöver inte pillra bort batterierna på egen hand.

Större elektronik lämnas mot en avgift

Vad gäller större maskiner och elektronik - kylskåp, frys och andra vitvaror - så lämnas även dessa in på återvinningscentralen. Kommuner i Sverige kan även erbjuda hämtning av sådana - men då mot en avgift. Här finns emellertid även ett annat alternativ, att lämna in elektroniken direkt till en affär som säljer elektronik.

I Sverige måste alla butiker som säljer elektronik också ta emot elavfall.

Detta sker ofta genom en-mot-en-principen. Köper du exempelvis en ny radio så kan butiken ta emot din gamla i pant. Samma sak gäller ofta för vitvaror. Köper du en ny kyl så kan du även inkludera hämtning och bortforsling av den gamla. Det är ett smidigt sätt att dels få den nya vitvaran levererad - och installerad - och dels bli av med den gamla i enlighet med de lagar och regler gällande återvinning som finns. Rådet är att du alltid kollar upp med butiken om vad som gäller. Alla butiker har lite olika principer gällande elavfall.

Kan jag straffas för felaktig sopsortering?

Avfallsförordningen säger att varje svensk är skyldig att sopsortera och att olika material ska separeras från varandra. El ska slängas separat, mat och hushållssopor ska hållas åtskilda, metall och glas i olika kärl och så vidare. Detta gör att vi bidrar till en bättre miljö och att vi genom detta också skapar en bättre framtid för kommande generationer.

Här finns emellertid många som pekar på det tandlösa. Det handlar om en förordning och det innebär att den inte är straffsanktionerad. Om du slänger exempelvis elavfall i dina hushållssopor så begår du inte per se ett brott - du gör snarare någonting moraliskt förkastligt. Straff delas ut först i samband med större miljöförstöring genom felaktig kemikaliehantering.

Tilläggas är emellertid att vissa kommuner i Sverige har rätt att bötfälla privatpersoner som inte sköter sin sopsortering i enlighet med avfallsförordningen. Hur straffavgifterna ser ut är varierande och likaså gäller hur man upptäcker fusket. Vissa låter sophämtarna kontrollera avfallet, andra har så kallade sopspioner utplacerade på olika platser där sopor kan slängas. Det senare har blivit lite av en medial följetong där sopspioner berättar om hur vanliga privatpersoner fuskar med återvinningen.

Huruvida detta är rätt lösning låter vi vara osagt, men klart står i allafall följande: vi kan bli bättre och om det krävs böter för att få alla att inse allvaret så är det kanske det som krävs.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
13 Dec 2023