Sök bidrag för energiåtgärder i ditt hus

Vi står inför stora utmaningar vad gäller energi. Världen håller på att ställa om och vi försöker fasa ut exempelvis olja och gas och istället välja mer miljövänliga metoder och lösningar.

Det innebär att varje svensk kan ta steget och minska sina egna avtryck på klimatet - men det innebär också att varje svensk i och med detta också kommer att tvingas ta vissa kostnader. Det är dyrt att göra rätt och detta innebär också att långt ifrån alla har råd att investera i exempelvis bergvärme, solenergi och andra lösningar som leder till minskade utsläpp.

Nytt bidrag tillgängligt från juli 2023

För att så många som möjligt ska kunna vara med på resan så finns olika bidrag tillgängliga att söka. Bidrag som innebär att staten går in och täcker delar av kostnaden. Ett exempel på detta trädde i kraft den 3:e juli 2023 och det handlar om att personer som äger småhus och som vill energieffektivisera kan söka ett bidrag motsvarande 60 000 kronor. Bidraget är ett uppdelat i två delar - det ena gäller för själva värmesystemet och det andra för klimatskalet.

Bidragen ligger på 30 000 kronor vardera och för att kunna erhålla dessa pengar krävs det att vissa kriterier uppfylls. Viktigast är att man äger ett småhus som värms upp av el eller av gas.

Gällande elen så ska det då handla om antingen direktverkande el eller om vattenburen värme genom en elpanna. För att man ska kunna söka och erhålla bidraget gällande förbättringar av klimatskalet så ska huset vara byggt före 1990.

Viktigt att poängtera är att detta bidrag endast ges om arbetet och åtgärderna utförs av seriösa hantverkare och licensierade fackmän. Bidraget kan användas en gång och det kan också kombineras med både ROT och med Grön Teknik-avdragen.

Grön Teknik-avdrag - detta gäller

Staten verkar för en omställning till en grönare värld och som ett led i detta kan man som villaägare söka avdrag för förändringar som faller in under ramarna för Grön Teknik. Det kan innebära att du installerar solceller, det kan handla om att du vill installera en laddbox eller att du skaffar ett batteri till en solcellsanläggning.

En viktig skillnad mellan avdrag för Grön Teknik och avdrag för ROT är att det förstnämnda även inkluderar material. ROT-avdraget ger dig en möjlighet att dra av för arbetskostnaden - 30% med ett årligt tak på 50 000 kronor.

Grön Teknik å sin sida inkluderar även materialet, men då ska man även veta att skillnader finns i hur mycket man kan dra av. För exempelvis installation av solceller kan du dra av 20 % av den totala kostnaden, detta medan du vid exempelvis installation av en laddbox kan dra av halva kostnaden. Givet är här - oavsett projekt - att det utförs av en fackman.

Sverige är ett land som genom dessa möjliga bidrag och avdrag visar att man går i bräschen för en bättre värld och miljö. Det handlar om investeringar som påverkar alla positivt och som säkerställer en bra framtid för kommande generationer.

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
8 Aug 2023