Elstängsel med solceller – så fungerar det

Elstängsel med solceller är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för att hålla boskap i hägn. Systemet består av en eller flera energispridare som drivs av solen, och en elektrisk stängseltråd som är ansluten till dem.

En mild stöt avskräcker

När ett djur vidrör tråden sluts kretsen och djuret får en mild stöt som avskräcker från ytterligare kontakt. Solcellsdrivna elstängsel är enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett populärt val för lantbrukare och ranchägare som vill skydda sina djur från rovdjur eller yttre hot.

Energin lagras i ett internt batteri under dagsljus så att det fortfarande kan fungera på natten eller under molniga dagar. Detta gör den till ett idealiskt alternativ för områden där strömkällor kan vara opålitliga eller otillgängliga. Med korrekt installation och underhåll kan elektriska stängselsystem som drivs av solenergi kan ge många års tillförlitlig drift.

Solcellsdrivna elstängsel – punkt för punkt

  • Elstängsel som drivs med solenergi fungerar genom att en elektrisk högspänningsström som kommer från en mindre solcellsanläggning producerar en elektrisk puls som överförs genom stängseltråden.

  • Strömmen skickas ut med jämna mellanrum, vilket skapar ett pulserande elektriskt fält runt stängslet.

  • När ett djur eller en person kommer i kontakt med tråden störs flödet och ett larm utlöses.

    Solcellsdrivna elstängsel är idealiska för områden med begränsad tillgång till strömkällor och erbjuder ökad flexibilitet under installationen.

  • De kan också utformas för att inkludera flera zoner och justerbara chocknivåer för olika typer av djur eller personer som passerar genom dem.

  • Solcellsdrivna elstängsel kräver regelbundet underhåll, till exempel rengöring, för att förbli effektiva och hålla boskap. Just själva solcellerna behöver dock inte speciellt mycket underhåll. Men den måste rengöras med jämna mellanrum för att säkerställa att den samlar in en optimal mängd energi från solen.

  • Vissa modeller har också ett reservbatterisystem för användning under perioder med låg solaktivitet.

    Korrekt installation och underhåll är avgörande för att säkerställa att ett soldrivet elstängsel fungerar optimalt och ger ett effektivt skydd för din egendom.

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
14 Jun 2023