Dra el själv | Får man koppla el själv?

Kan och får man dra el själv som privatperson? Här går vi igenom vad som gäller juridiskt och vilka risker som finns. Är du osäker kan vi givetvis hjälpa till!


Dra el själv – inte alltid en ljus idé

Att dra el själv kan vara lockande för den som har ett hum om hur man gör. Undersökningar har visat att väldigt många svenskar struntar i reglerna och utför otillåtna elarbeten i hemmet. En undersökning från Trygg-Hansa visar till exempel att en fjärdedel av svenskarna drar el till nya uttag själva, något som definitivt är förbjudet. Det är nuförtiden relativt enkelt att komma över instruktioner på nätet och det är frestande att spara pengar på något som man uppfattar som enkelt.

Mot lagen

Egentligen är termen otillåten i ringaste laget, det är i själva verket (med vissa undantag som vi ska se) olagligt att utföra elarbeten i hemmet på egen hand och kan till och med ge fängelsestraff. Som bostadsinnehavare är man ansvarig för att el i bostaden är korrekt dragen av en behörig elinstallatör.  Felaktigt dragen el är den absolut vanligaste orsaken till olyckor i hemmet och det kan bli allvarliga olyckor. 220 volt är tillräckligt för att orsaka stora skador om man får en strömgenomföring i kroppen.  Felaktigt dragna ledningar kan orsaka överhettning och starta bränder.

Allvarliga konsekvenser

Det är nästan alltid i samband med olyckor som otillåtna elinstallationer uppdagas och det har då oftast som resultat att försäkringar inte utfaller samt att bostadsinnehavaren åtalas för vårdslöshet eller vållande till kroppsskada. Du måste kunna bevisa att elen i ditt hem är dragen av en behörig elinstallatör, därför är det viktigt att alltid spara kvitton från elinstallationer. Att låta en kompis som är elektriker göra jobbet räcker inte, du måste ha ett kvitto på att det är gjort.

Det är ju så att man inte kan veta vad man inte vet. Många har nog uppfattningen att de klarar av saker som de egentligen har en ofullständig bild av. Det kan i många fall vara bra, det får en att sätta igång med friskt humör och eventuella problem som dyker upp kan man lära sig att bemästra efterhand. Så fungerar mycket hemmafixande. Det kan till och med få bli lite skevt och osnyggt, det fixar man bättre nästa gång nu när man lärt sig hur det ska gå till.

Tyvärr kan man inte applicera denna låt gå-attityd på elarbeten, utan här gäller det tyvärr att försöka se nyktert på sina egna begränsningar, annars kan konsekvenserna bli katastrofala, för en själv eller någon annan. Har man en familj hemma är man inte bara ansvarig inför sig själv utan även för dem, en insikt som förhoppningsvis borde kunna få de flesta människor på bättre tankar.

Fördelar med proffs

Dessutom ska man inte glömma bort ROT-avdraget, vilket gör att man får dra av 30% på elektrikerns arbetskostnad. Att dra el till nya uttag och liknande arbeten behöver verkligen inte bli särskilt dyrt och att låta en fackman göra det har bara fördelar, med tanke på säkerheten och vid en eventuell senare försäljning av bostaden. Felaktigt installerad el i en bostad räknas som ett dolt fel och du är ansvarig för dina otillåtna elinstallationer i många år även efter att du sålt bostaden.

Det du får göra

Om man däremot vet precis vad man gör och är noggrann och försiktig finns det vissa saker man faktiskt får göra själv med elen i sitt hem. Man får byta ut trasiga lampor och lysrör, förutsatt att man kontrollerar tillåtna wattal; alltså att man inte sätter i en starkare lampa än vad som anges på armaturen. Man får byta proppar och säkringar. Man får montera skarvsladdar och reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Det är också tillåtet att byta ut strömbrytare och vägguttag på högst 16 ampere och man får byta ut fast installerad armatur, dock ej i badrum.

I alla ovanstående fall förutsätts att du vet precis hur du ska gå till väga, när det gäller el finns inget utrymme för improvisation. Kolla både en och två gånger att du dragit ur berörda säkringar och kontrollera med en elmätare att uttaget verkligen är strömlöst innan du sätter igång. Känner du dig det minsta osäker vid något tillfälle – ring en behörig elinstallatör.

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
21 Nov 2017