Byta eluttag | Installera vägguttag

I denna artikel beskriver vi hur du går tillväga för att byta ett eluttag. Är du osäker - kontakta oss så hjälper vi dig.

Byta eluttag – så här gör du

Det finns många restriktioner kring att dra el själv i hemmet och med tanke på riskerna är det inte så konstigt. När man har med el att göra finns det inte utrymme för att chansa, ett felsteg kan leda till allvarliga skador och i värsta fall till döden. Att många väljer att strunta i lagarna och dra el själv leder tyvärr till många felaktigt dragna elinstallationer, vilket har gjort att elrelaterade olyckor är den vanligaste orsaken till skador och dödsfall i svenska hem.

Om du har koll på vad du gör finns det dock enklare saker du får göra själv med elen i ditt hem. Du får till exempel byta ut ett fast installerat eluttag. Att byta ut ett eluttag är relativt enkelt och vi tänkte här ge dig en kort sammanfattning av hur du ska gå till väga. Observera att det inte är tillåtet att byta ut ett ojordat eluttag mot ett jordat, för det krävs en behörig elektriker. Våra instruktioner gäller byte av ett ojordat eluttag.

Vill du ha hjälp av en certifierad elektriker är du välkommen att kontakta oss!

Kolla att det är strömlöst

Var noga med att dra ut säkringen för det berörda uttaget och mät med en elmätare eller spänningsprovare att uttaget är helt strömlöst innan du sätter igång.

Skruva loss täcklocket och lossa dosan

Du börjar med att med hjälp av en liten skruvmejsel lossa skruvarna till täcklocket, alltså den synliga delen av eluttaget. När du avlägsnat täcklocket blir själva eldosan synlig. Dosan sitter fast i väggen med hjälp av två klor som klämmer fast den mot baksidan av väggen, samt med två väggfästen på ”vår” sida av väggen. Du lossar dosan genom att skruva ut kloskruvarna och skruvarna för väggfästena. Du behöver inte skruva ut skruvarna hela vägen, bara tills du känner att dosan lossar lite. Vrid den då motsols så att du får ut den från väggen.

Skruva loss ledarna

Till höger på dosan ser du två små blå sladdar, en så kallad ledare, som sitter fast med en skruv. Den här ledaren kallas för nollan. På motsvarande plats till vänster sitter två liknande svarta sladdar, den ledaren kallas fasen. Skruva loss ledarna och lägg bort den gamla dosan.

Fäst ledarna i den nya dosan

Du kan nu tvinna koppartrådarna i ledarna motsols för att snygga till dem lite och göra dem lättare att skruva fast i den nya dosan. Plocka fram det nya vägguttaget och skruva loss täcklocket. På den nya dosan finns markeringarna L för fas och N för nollan. Du ska alltså sätta fast dosan med L till vänster och N till höger, precis som ledarna satt på den gamla dosan. Lossa skruvarna och för in ledarnas kablar till respektive markering. Skruva åt dem så att de sitter ordentligt.

Fäst dosan och det nya täcklocket

Tryck därefter in dosan lite på sniskan och justera den medsols så att skruvarna i väggen hamnar i gängorna och dosan sitter alldeles rakt. Skruva därefter fast väggfästena och därefter skruvarna för klorna. Avsluta med att skruva fast täcklocket. Klart!

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
1 Jun 2022