Byta strömbrytare

I denna artikel beskriver vi hur du går tillväga för att byta en strömbrytare. Är du osäker - kontakta oss så hjälper vi dig.

Byta strömbrytare – så här gör du

I de allra flesta fall måste elarbeten i hemmet utföras ev en behörig elektriker. När det gäller el är risken för olyckor stor om man inte vet vad man gör och olyckor i samband med elinstallation eller bränder till följd av felaktigt dragen el är vanliga i svenska hem. Det finns dock vissa moment som anses så pass ofarliga att de är tillåtna även för dig som inte har behörighet för elinstallation. Att till exempel byta ut lampor och säkringar i proppskåpet är exempel på sådana vardagliga elingrepp.

Det är även tillåtet att byta ut vissa fasta elinstallationer. Vägguttag och strömbrytare är två sådana exempel. Vi tänkte här ge dig en kort sammanfattning av hur du går tillväga för att byta en vanlig enpolig strömbrytare, som finns i alla rum och oftast används för att tända och släcka i taket. Den enpoliga strömbrytaren har två lägen, av och . I -läget skickas strömmen från väggen vidare till taklampan och i av-läget stannar den bakom strömbrytaren.

Slå av strömmen

Som alltid när det gäller el måste du stänga av strömmen i rummet. Detta gör du genom att dra ut proppen eller säkringen för den berörda delen av lägenheten vid elskåpet i hallen. Kolla sedan både en och två gånger att det verkligen är strömlöst i rummet genom att mäta med en elmätare eller spänningsprovare vid strömbrytaren.

Frigör dosan

När du försäkrat dig om att det är strömlöst börjar du med att försiktigt lossa täcklocket till strömbrytaren. Det gör du genom att kila in en smalt föremål, till exempel en skruvmejsel, mellan täcklocket och väggen och försiktigt bända loss täcklocket, det sitter vanligtvis inte jättehårt. Därefter tar du loss den gamla strömbrytaren från dosan genom att lossa skruvarna på alla sidor, två skruvar fäster dosan i fästklorna och två i dosans stålring som sitter fast i väggen.

På vänster sida av dosan sitter två trådar fast med varsin skruv, en uppe och en nere. Den översta tråden är fasen och den undre är tändtråden till lampan. Kom ihåg färgerna på trådarna och hur de sitter, lossa sedan trådarna. Ta fram den nya strömbrytaren och frigör dosan genom att försiktigt bända loss täcklocket.

Fäst trådarna i den nya dosan

Kolla på dosan efter markeringen L, där ska fasen fästas. Tändtråden fäster du vid någon av skruvarna där det finns en sexa markerad. Skruva fast trådarna ordentligt och vrid sedan dosan något varv så att sladdarna kommer ihop sig lite och inte hamnar i vägen för väggklorna. Tryck in dosan i väggen.

Avslutningsvis

Skruva sedan fast dosan i fästringen och skruva i i kloskruvarna så att dosan fixeras ordentligt. Var noga med att få den helt rak innan du skruvar de sista varven. Därefter trycker du dit ramen med hjälp av mellanstycket och avslutningsvis trycker du fast vippan, själva ”av och på”-knappen.

Gå till säkringsskåpet och slå på strömmen och kontrollera sedan att den nya strömbrytaren fungerar som den ska. Klart!

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
25 Oct 2017