Huvudsäkring | Säkerhet | Proppskåp

Här berättar vi mer om vilken huvudsäkring du bör välja för att strömmen inte ska gå i din bostad. Dessutom vidare information om säkringar och elsäkerhet.

Först och främst är det viktigt att veta vilken huvudsäkring man har. Säkringens storlek kan du se på din elräkning i de flesta fall. Är huvudsäkringen för hög så betalar du en högre årsavgift än du egentligen behöver. Så det kan finnas en hel del pengar att tjäna på att kontrollera detta.

Vilken huvudsäkring ska man ha?

Men vilken huvudsäkring bör man ha i sin bostad? Merparten av alla privatpersoner har enbart hushållsel och i dessa fall räcker det med en huvudsäkring på 16 ampere. Men för hushåll med högre förbrukning 20 000 kWh per år kan det vara nödvändigt med säkringar som är större. 20 eller 25 Ampere kan det handla om i dessa fall.

Vilka faktorer kan göra att ett hushåll behöver en större och kraftigare huvudsäkring? Självklart påverkas elförbrukningen mycket av stora elapparater eller maskiner som har hög effekt. Det kan handla om elpannor, direktverkande elvärme, bastuanlägggning, svetsaggregat och elektriska motorer av större typ. DU kan också behöva en kraftfullare säkring om de använder stora mängder energi under vissa årstider, exempelvis om du har en utomhusbadtunna som behöver värmas upp för bruk under den kalla vintern.

Belastningsvakt en bra säkerhetsaåtgärd

Ett bra tips för den som vill känna sig säker för att elnätet inte ska överbelastas och säkringen ska smälla är att installera en så kallad belastningsvakt. Den kopplar på automatisk väg bort vissa elapparater när du använder andra. På detta sätt kan du i vissa fall använda dig av en lägre säkring utan risk för problem.

Du får inte ändra nivå på din säkring själv. Ska du höja säkringen måste du kontakta en behörig elektriker, som anmäler behovet till ditt elbolag. En höjd säkring kan i många fall innebära höjda anslutningsavgifter och kan i vissa fall även leda till att man måste byta mätarcentral eller mätarskåp.

Läs instruktionerna noggrannt

När man byter säkring, eller propp som det fortfarande kallas i folkmun trots att de gamla proppsäkringarna långsamt är på väg ut, så ska man läsa på säkringen och i proppskåpet vilken säkring som är aktuell. Byt absolut inte ut en säkring av en storlek till en högre, det kommer inte att fungera.

Bostadens huvudsäkring sitter i huvudmätarskåpet och består oftast av tre säkringar, en för varje fas. Huvudsäkringens uppgift är att skydda elcentralen från elfel och sätter dessutom ett tak för din totala användning av el.

Vad ska man göra om huvudsäkringen går? Tala med ditt elbolag, det är troligt att du behöver en säkring med högre nivå. Din elförbrukning kan ha gått upp av någon specifik anledning.

Automatsäkringar allt vanligare

I modernare elcentraler finns ofta så kallade automatsäkringar . Där behöver man aldrig skruva ur eller i några gammaldags ”proppar”. När en sådan säkring slår ifrån trycker du in den utlösta knapen, på riktigt nya modeller behöver man bara trycka tillbaka brytaren/vippen till dess ursprungliga läge. Om detta inte fungerar och du inte får elen tillbaka så bör du kontakta en behörig elektriker.

Skulle det uppstå en kortslutning eller överbelastning på elen i din bostad så ska du vara glad över att ha fungerande säkringar. Dessa fel skulle annars kunna orsaka allvarliga skador som bränder och elektriska stötar med mera.

Kontakta alltid en kompetent elektriker i Stockholm

Om dina säkringar ofta blir överhettade eller om lamporna blinkar och beter sig underligt kan det vara någon form av problem med dina elinstallationer eller någon apparat. Går det en propp så är det alltid rekommendabelt att kontrollera vilken anledningen till detta är. Överbelastning eller kortslutning? Är det brödrosten eller någon apparat som krånglar? Be alltid en utbildad och behörig elektriker se över din el om det är något problem med elen i din bostad.

Säkra och kompetenta elektrikertjänster
24 Nov 2020