Elsäkerhet | Jordfelsbrytare | Anlita en elektriker

En jordfelsbrytare är en enkel och billig livförsäkring. Låt en elektriker installera en jordfelsbrytare – ett bra sätt att skapa trygghet där hemma.

Jordfelsbrytaren är en enkel och genialisk uppfinning. Den bryter strömmen direkt om en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande samtidigt som någon rör vid ett jordat föremål. Detta gör att jordfelsbrytaren minskar risken för bränder orsakade av elfel och personskador på ett betydande sätt. Viktigt är också att testa jordfelsbrytaren regelbundet.

Stora krav på elsäkerhet

Sedan millennieskiftet är det lag på att jordfelsbrytare ska installeras i alla nyproducerade bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. 2004 utökades detta krav till att även gälla utbyggnader och andra ändringar av elinstallationer. Viktigt att påpeka att privatpersoner inte ska installera jordfelsbrytare på egen hand. Anlita ett kompetent och certifierat elinstallationsföretag för detta.

I dag finns även portala jordfelsbrytare som man kan köpa och koppla in själv. En sådan ska vara märkt med 0.03 A eller 30mA. En portal jordfelsbrytare går också att installera när man redan har en fast sådan på plats. Effekten av detta är att bara den del som är kopplad till den portabla brytaren kommer att stängas av om något händer, och inte strömmen i hela hemmet.

Bör kontrolleras regelbundet

En jordfelsbrytare utsätts som alla andra saker för slitage med tiden. Därför bör man åtminstone en gång i halvåret testa den genom att kontrollera att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om strömmen inte bryts bör du omedelbart kontakta ditt elinstallationsföretag. Om en portabel jordfelsbrytare inte fungerar som den ska måste du lämna tillbaka den till butiken där du köpt den eller lämna in den till elåtervinningen.

Vi rekommenderar att du byter ut din jordfelsbrytare om den är tillverkad före 1996. Det var då det infördes tester som kontrollerade att de klarar av olika miljöer.

Här är några exempel på när en jordfelsbrytare bryter strömmen:

• När en person i hushållet stoppar in ett föremål i en väggkontakt och samtidigt berör ett jordat föremål.

• Om elsladden till en apparat eller maskin som du använder är trasig.

• Om det har trängt in fukt i en skadad skarvsladd.

• Om en eller flera elprodukter blir spänningsförande.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
3 Oct 2018