Elektriker Stockholm

Vi gör allt inom el – Underhåll, reparationer, installationer | 08-407 47 75

BEHÖRIG ELEKTRIKER
JOUR, SERVICE, INSTALLATIONER
BEGÄR OFFERTLÄS MER

Din elektriker i Stockholm

Vi på Åslunds El är experter på allt som rör service och underhåll av befintliga elinstallationer samt installation av ny el i Stockholmsregionen. Våra elektriker erbjuder även jour vid akuta problem.

Här är några exempel på vanliga elarbeten vi utför:

 • Felsökning/Service av kablar och ledningar
 • Jordning
 • Utökning av befintlig elcentral
 • Installation av elmätare
 • Reparation av trasiga ledningar och uttag
 • Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar
 • Byte av dimmer och andra strömbrytare
 • Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning
 • Akuta reparationer, jour

Inga elarbeten är för små eller för stora för oss - vill ni ha hjälp med att installera nya spotlights hemma i vardagsrummet eller med elinstallationer i en hel bostadsrättsförening fixar vi det. Vi är verksamma som elektriker i hela Stockholmsområdet från Sundbyberg och hela Norrort genom Vasastan och Södermalm till Årsta, Älvsjö och Huddinge i söder.

Kontakta oss idag för mer information! 

Elektriker med behörighet och fokus på säkerhet

Om du har elarbeten som behöver utföras så gör du rätt i att anlita en behörig och auktoriserad elektriker i Stockholm som kan åtgärda problemet snabbt och säkert. För att elinstallationen eller reparationen ska bli korrekt utförd är det bäst att anlita rätt företag i Stockholmsregionen redan från början. En bra elektriker känner till och har erfarenhet av de flesta situationer som kan uppstå och åtgärdar problemen effektivt och säkert.

Elektricitet är något som få av oss kan leva utan. Nästan allt vi gör på daglig basis involverar användning av el. Vi har olika elektriska apparater i våra kontor, i skolor, i butiker, anläggningar m.m. Det är en naturlig del av våra liv och det skulle vara svårt att föreställa sig att gå igenom en hel dag utan att behöva använda el. Av samma skäl är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att elen är tryggt och säkert installerad.

Är du intresserad av att ta del av referensarbeten så kan vi alltid ta fram och visa upp utförda jobb som är relevanta för den typ av elarbete som du vill ha utfört. Detta kan röra allt från enklare servicearbeten till större installationer och renoveringar.

El i hemmet

En av de platser där elektriciteten är viktigast är våra hem. Vi vet att vi är beroende av el för det mesta, men måste samtidigt inse att säkerheten måste tas på allvar. Hemmets olika elsystem måste hållas i gott skick och då är det nästan alltid bäst att anlita en professionell elektriker i Stockholm. Det kan handla om installationer av vitvaror, elcentraler eller elpannor, men även enklare arbeten som dragning av nya kablar och kontakter. 

Ibland uppstår elektriska problem i hemmet som kan orsaka onödiga risker och faror. Det kan i värsta fall innebära livsfara. Enklare fel kan ibland lösas på egen hand, men ofta är elproblem extremt farliga och kräver hjälp av en certifierad elektriker. Här i vår artikelsektion har vi samlat en rad intressanta artiklar om el i hemmet och vad man får, och inte får, göra på egen hand.

Belysning i villa, radhus och lägenhet

Att byta en glödlampa i diverse armaturer är en sak som de flesta klarar av på egen hand. Men så fort du får allvarligare problem med belysningen i ditt hem rekommenderar vi att du kontaktar oss istället för att försöka fixa det själv. Oftast är det ett litet ingrepp som krävs men ett som kan utföras på ett säkert och pålitligt sätt som håller för eventuella påfrestningar och förslitningar utan att skapa onödiga risker för de boende.

Ett av de vanligaste elektriska problemen man stöter på utöver trasiga lampor är dåligt fungerande uttag, vilket ofta beror på dålig anslutning längs banan. Det är betydligt mer sällsynt med externa fel som beror på elnätet, även om det förekommer. Oavsett vilket felet är kan vi ta reda på det. Det bästa alternativet är alltid att hyra en elfirma som garanterat gör ett säkert och bra arbete som du kan lita på.

En annan sak att tänka på när du anlitar någon i Stockholm för elarbeten i hemmet är rotavdraget. Det innebär att halva arbetskostnaden kan dras av när jobbet är slutfört. Eftersom kostnaden för elarbeten till stor del består av arbetstimmar kan det här innebära en betydande kostnadsminskning när du anlitar en behörig elektriker. Dessutom har du då garantier på utfört arbete och kan luta dig tillbaka i vissheten om att dina elinstallationer är säkra. 

Elektriker med stor vana av större entreprenader

Vi arbetar i hög utsträckning med större entreprenader men tar också mindre serviceuppdrag och arbeten inom den privata sektorn. Vi har stor erfarenhet av mer omfattande projekt, bland annat kan vi nämna renoveringar på hotellägenheter, gym och industrier.

Det är dock inte projektets storlek som är avgörande utan vi ser alltid att till att fullfölja våra åtaganden. Vi sätter alltid kunden i första rummet och utfärdar generösa garantier – fem år på material och fem år på arbetet. Detta är viktigt när man arbetar med bra el!

Säkerheten framför allt när det kommer till elinstallationer

Även små problem med elen kan ha en stor och negativ effekt på våra dagliga liv. En genomsnittlig persons kunskap om elektriska komponenter räcker tyvärr sällan till för att hantera alla elinstallationer förekommer i hemmet. Det är viktigt att alla elektriska installationer utförs på ett lämpligt sätt och att alla problem löses med hjälp av testade och beprövade metoder.

En professionell elektriker sitter inne med rätt kunskap och kompetens för att hantera problemen. Elarbeten som utförts av behörigt elföretag ger en trygghet som egentligen inte kan mätas i pengar, men till viss del är det så med tanke på försäkringsaspekten.

Det sker tyvärr regelbundet olyckor – ibland mycket allvarliga sådana – till följd av felkopplingar och bristande underhåll av elinstallationer. Även om du själv har rätt att utföra enklare elarbeten som byten av strömbrytare är det dumt att chansa. Det gäller i synnerhet när det handlar om starkström.

Flexibel och kompetent arbetsgrupp

Vi har en stor och bred arbetsgrupp med gott om kompetens, som ger oss flexibilitet och en förmåga att utföra uppdragen snabbt och effektivt. Detta gäller alla våra uppdrag – såväl totalentreprenader som mindre vardagliga servicearbeten. Vi är inte nöjda förrän du som kund är nöjd. Sedan starten 2013 har vi sakta växt till att bli ett av Stockholms ledande företag när det kommer till el. Här kan du läsa mer om vårt företag.

Vi arbetar alltid efter en miljö- och kvalitetsplan. Att alltid använda material som är hållbart för miljön är mycket, både i förhållandet till kunder och leverantörer. Detta är en del av vårt arbetsmiljöarbete och leder till trevliga och säkra arbetsmiljöer.

Vårt kvalitetssystem innehåller riktlinjer och hjälpmedel som ska styra kvaliteten åt rätt håll. En kvalitetspärm och kontrollprogram ska kvalitetssäkra varje enskilt projekt.


Arbeten som måste utföras av en behörig elektriker

Vissa elarbeten måste utföras av en elinstallatör, som exempelvis nyinstallation av uttag, fasta ledningar och strömbrytare där starkström är involverat. Detsamma gäller byten från ojordade till jordade uttag. En tumregel är att nyinstallationer av starkström måste utföras av en installatör med rätt behörighet. Det är med andra ord inte tillåtet att utöka en fast installation på egen hand.

Naturligtvis är det inte bara ett krav att anlita någon behörig när du behöver kvalificerad kompetens inom elområdet. Det innebär också att du får elinstallationer som är korrekt utförda och minimerar risken för elfel. En annan fördel är garantierna du får och så självklart säkerhetsaspekten som aldrig bör åsidosättas. 

Olika behörigheter

Vilka som får utföra olika elinstallationer regleras av elinstallatörsförordningen och för att få kalla sig elinstallatör krävs behörighet. De olika behörigheterna är AB (allmän behörighet), ABH (allmän behörighet >1000 volt), ABL (allmän behörighet <1000 volt), samt tre former av begränsad behörighet, BB1, BB2 och BB3.

Specialiserade elektriker i Stockholm: Vanligen kan en och samma person utföra flera olika typer av elarbeten. Exempelvis har en installationselektriker ofta kompetens för att även arbeta med data/tele, men det finns också specialister som primärt fokuserar på ett verksamhetsområde. Det kan vara industrielektriker eller distributionselektriker. 

Hjälp att hitta rätt elfirma

Ibland kan det vara svårt att veta om du har hittat rätt hantverkare för ett arbete. Konkurrensen är stor och på ytan kan det verka som det inte är mycket som skiljer de olika aktörerna åt. Viktigast är att du anlitar en elektriker som du vet att du kan lita på och som är tydlig med vad det kommer att kosta innan arbetet inleds, vad som ingår i priset, hur lång tid arbetet kommer ta och övriga detaljer om vad som utförts. Utöver detta ska det så klart finnas behörighet för elarbeten samt nödvändiga försäkringar. Allt detta uppfyller vi och mer därtill. Här kan du läsa om hur det går till när du kontaktar oss:

 • Du kontaktar oss via mail eller telefon med ditt ärende.

 • Vi återkommer med ett åtgärds- och kostnadsförslag som det är upp till dig som kund att godkänna.

 • Vi bokar en tid som passar bägge parter och ser till att följa detta åtagande punktligt. Har vi sagt att vi kommer klockan tre så kommer vi klockan tre.

 • Vi ankommer till kund enligt bokning och gör en grundlig analys av situationen. Här kan vi komma att korrigera det första kostnadsförslaget om vi märker att det kräver mindre eller mer arbete och material än vi beräknat (i många fall handlar det om en mindre operation än vi trott initialt vilket leder till ett lägre pris). Självklart får du godkänna det nya förslaget innan vi forsätter.

 • Därefter utför vi arbetet och ser till att vi städar efter oss och lämnar allt snyggt och prydligt.

 • Slutligen skickar vi en faktura på det överenskomna beloppet där vi tydligt redogör för vad du betalar för. Kontakta oss när du behöver en elektriker i Stockholm

Oavsett om det handlar om service, felsökning eller nyinstallationer av el är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har ett tjänsteutbud som innefattar det mesta inom el och vi sätter alltid kunden i första rummet. Företagets affärsidé är att vara ett fullserviceföretag som åtar sig alla uppdrag, stora som små.

Vi hjälper er också med idéer som kan spara pengar genom att utföra så energieffektiva och miljövänliga åtgärder som möjligt. Många av våra kunder är återkommande, men vi åtar oss naturligtvis också enstaka uppdrag. Inhämta gärna referenser från någon av våra tidigare eller nuvarande uppdragsgivare innan ni anlitar oss. 

Tips, nyheter och artiklar om el och elinstallationer

Dessa är författade av experter på el och elinstallationer och berör allt från gör det själv-tips till elförbrukning. Du hittar ett fullständigt artikelarkiv här!

Sida 2

Vad gör man med elavfall?

15 maj 2021

Hur ska man hantera gammalt elavfall? Uppmaningen är både tydlig och direkt: släng aldrig ditt elavfall i soppåsen! Vad gäller elavfall så är Sverige ett föregångsland sett till hanteringen. Vi återvinner mer än andra länder. Trots detta så finns det emellertid saker att göra. Varje vecka så slängs farligt avfall - till vilket elavfall räknas [...]


Byta sladd på strykjärn

14 apr 2021

Är det möjligt att byta sladd på strykjärn? Först och främst så är det extremt viktigt att ha respekt för elektricitet. Det är livsfarligt och det finns anledningar till varför man ska anlita en behörig elektriker i samband med installationer och dragning av el. Det handlar om att det både finns en uppenbar risk för [...]


Dimmers med timer

24 mar 2021

Dimmers med timer - finns det sådana och är det i så fall en bra idé? Den nya tekniken ger oss ständigt nya lösningar. Lösningar som förenklar vår vardag och som dessutom ger oss ekonomiska fördelar. Dimmers med timer är ett exempel på en innovation som kan spara både pengar och samtidigt också ge oss [...]


Infravärme på balkong | Installation, el

6 feb 2021

Infravärme är ett bra sätt att förlänga balkongsäsongen. Den gör det möjligt att njuta av de första vårkvällarna såväl som sena höstkvällar trots att det egentligen borde vara för kyligt för att sitta ute. Installera infravärme på balkongen Med en infravärmare monterad på balkongen behöver du aldrig frysa och kan njuta av din balkong ännu [...]


Dra om el i kök – Vad kostar det? Hur lång tid tar det?

14 jan 2021

Behöver du uppdatera eldragningarna i ditt kök? Här går vi igenom de viktigaste aspekterna på detta – bland annat går vi in på tidsåtgång och tid. Allt du behöver veta om att dra el i kök Först och främst det viktigaste och mest självklara, men som ändå många väljer att ignorera: anlita en elektriker. Särskilt [...]


Tips och råd om soldrivna utelampor / solcellslampor

16 dec 2020

Funderar du på att lysa upp trädgården eller uteplatsen med lite mysiga lampor? Varför inte pröva solcellslampor, ett modernt och miljövänligt alternativ till traditionella eldrivna lampor. Soldrivna utelampor / solcellslampor Lampor som drivs med solceller är miljövänliga och har blivit allt mer populära på senare år. Men som med alla nya produkter så väcker dessa [...]


Huvudsäkring | Säkerhet | Proppskåp

24 nov 2020

Här berättar vi mer om vilken huvudsäkring du bör välja för att strömmen inte ska gå i din bostad. Dessutom vidare information om säkringar och elsäkerhet. Först och främst är det viktigt att veta vilken huvudsäkring man har. Säkringens storlek kan du se på din elräkning i de flesta fall. Är huvudsäkringen för hög så [...]


NOT: Detta är inte företagets officiella hemsida utan en landningssida som tillhandahålls av https://www.generaxion.com/se/, ett företag som arbetar med sökmotoroptimering och relaterade tjänster. 

Vi erbjuder de allra flesta tjänster inom el och inget jobb är för litet eller för stort!