Reparera eller byta vattenburen elpanna

En vattenburen elpanna bör hålla i 15-25 år. Har det gått så lång tid kan ni antagligen inte räkna med att en reparation kommer förlänga pannans livslängd så mycket mer. 

Är elpannan under fem år gammal bör ni dock överväga att reparera den eftersom restvärdet på pannan är så pass stort.

Många gånger är det så att värmepannor byts ut och kasseras i onödan då de flesta skador gäller den emaljerade varmvattenberedaren som går att svetsa loss och byta ut till en separat varmvattenberedare. Detta är både billigare och mer miljövänligt än att köpa en ny. 

En ny vattenburen elpanna kostar från 35000 kronor och uppåt. Att installera en vattenburen elpanna är ändå ett relativt billigt alternativ jämfört med andra system. Dock kan elkostnaderna göra det till en dyr affär. Vattenburna elpannor passar bäst i sommarstugor och fritidshus som inte måste vara uppvärmda under vinterhalvåret. 

Hur fungerar en vattenburen elpanna?

Elpannan värmer upp vatten som sedan sprids ut i huset genom olika ledningar till element. Det varmvatten som värms upp kan även användas till vanlig varmvattenförbrukning som dusch eller disk.

Alla vattenburna system fungerar på samma sätt där något som alstrar värme, som exempelvis el eller olja, värmer upp vatten som sedan transporteras ut i huset.  

Värmen som blir av en vattenburen elpanna är mer verksam och sålunda billigare än element med direktverkande el. Dessutom blir luften mindre torr när värmen är vattenburen. 
Dock är det varken energieffektivt eller billigt med elpanna och det är endast 4% av villor och fastigheter som bara värms upp på det sättet. 

Andra alternativ till vattenburen elpanna

Värmepump

Många väljer att kombinera vattenburen elpanna med en värmepump och då kanske framförallt luftvärmepump som använder energin i utomhusluften för att värma upp inomhusluften. 

Det finns även andra typer av värmepumpar som markvärmepump där man utnyttjar energin som är lagrad i marken eller jorden. Markvärmepump är den dyraste varianten av värmepumparna, dock är den mest energieffektiv och kan löna sig i längden. 

Ved och pellets

Att elda med ved kan vara ett mycket billigt sätta att värma upp sin bostad men för att det ska bli lönsamt behöver du göra största delen av arbetet själv. Det vill säga hugga veden och torka den. Ved och pellets ses som en förnybar energikälla eftersom det är träd som utgör bränslet. När du väljer att värma ditt hus med pellets och ved behöver du inte heller oroa dig för att bli utan värme vid strömavbrott. 

Direktverkande el

Direktverkande el fungerar så att elen omvandlas till värme som sprids genom element eller elslingor i väggar och golv. 

Fjärrvärme

Fungerar på liknande sätt som direktverkande el. Dock kan priset och tillgången av fjärrvärme vara väldigt olika beroende på vart man bor i landet. Finns det tillgång till fjärrvärme kan det vara god ide att titta på hur mycket det skulle kosta att byta till det värmesystemet.

Solenergi

Solenergi kan användas till direktverkande el eller för att värma upp en elpanna. Dock kan man inte klara sig helt på solenergi under vinterhalvåret och behöver därför kombinera det med ett annat system, till exempel vedeldning. Solenergi är mycket miljövänligt och gör att man är mindre känslig för hur eltillgång och elpris.

Gas

Gaspannor fungerar som elpannor med den skillnaden att vattnet värms upp av gas istället för av el. Det som ofta används är stadsgas eller naturgas men även biogas som är förnybart. 

Vi utför alla typer av elarbeten för både privatpersoner och företag.
21 Dec 2022