Rekommenderad inomhustemperatur i fritidshus över vintern

Hus mår inte bra av att bli helt kalla. Kall luft inomhus gör att det blir mer fuktigt och det kan leda till mikrobiell påväxt som gör att en unken lukt bildas. Det som du sparar i värmekostnader på att låta ett fritidshus stå helt kallt över vintern kommer gå åt till att renovera de skador som blir av att ha huset kallt. Många gör misstaget att ha för låg värme i sina fritidshus när de lämnar dem för vintern. Kommer det en ordentlig köldknäpp som varar i flera dagar så kan vattnet i ledningarna frysa även om du har 5-10 °C inomhus. Därför skall du gärna ha 15°C i ditt fritidshus över vintern.

Undvika vattenskador i fritidshuset

Oavsett om huset kommer att uppvärmt eller ej så är det en god idé att tömma alla ledningar och rör på vatten. Skulle det bli ett strömavbrott så är det skönt att slippa oroa sig för att rören skall frysa sönder. Undvik uttorkande vattenlås och otrevlig avloppslukt genom att hälla antidunstvätska i avloppet

Töm och vänd upp och ner på vattentunnor som fångar upp regnvattnet. Se till att avrinning från stuprännor och annat leder bort från huset. Man kan köpa plaströr som förlänger stuprännorna så att de går en bit ut på gräsmattan.

En vanlig vattenskada som drabbar fritidshus sker för att man glömmer att ta hand om de vattenutkastarna som finns utomhus. Koppla bort trädgårdsslangen från vattenutkastaren så att vattnet kan rinna ur. Glömmer du det kan vatten blir stående i röret som finns inne i väggen och riskera att sprängas vid minusgrader. Töm även trädgårdsslangen på vatten så att den inte heller frostsprängs.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
15 Feb 2022