Måste man byta ojordade eluttag till jordade?

Att man helst bör undvika gamla ojordade uttag känner de flesta till? Men måste man byta ut ojordade uttag mot jordade? Här går vi igenom vad som gäller i denna fråga.

Det snabba svaret är att man inte MÅSTE byta ut gamla ojordade uttag. Men man bör definitivt göra det.

Sedan 1994 är det lag på att uttag i nybyggda bostäder ska vara jordade. Detta innebär att den gamla varianten blir allt mer ovanlig, men de finns fortfarande kvar i gamla hus. Alla har väl någon gång varit i en enkel sommarstuga med gammaldags eluttag.

Jordade och ojordade uttag är kopplade på olika sätt. Viktigt att veta är att ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om det skulle uppstå något fel. Det är därför ett jordat uttag är så mycket säkrare.

Fakta om eluttag

  • Det är krav på att alla uttag i nybyggda hus ska vara jordade. Detta gäller sedan 1994.

  • En teknisk apparat som är kopplad till ett gammaldags ojordat kan bli strömförande och därmed livsfarlig.

  • Finns vatten indraget i ett rum är det extra viktigt att du har jordade uttag.

  • Du får inte byta ut enstaka uttag i ett rum och låta de andra vara ojordade. Jordade och ojordade uttag får alltså inte blandas i samma rum.

Du är ansvarig för elsäkerheten

Du är alltid själv ansvarig för elsäkerheten i din bostad – alltså att elen är säker och används på ett säkert sätt. Detta gäller i alla typer av boenden – villa, hyreslägenhet eller bostadsrätt. Du är dessutom ansvarig för att alla elarbeten i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Om en privatperson har relevanta kunskaper kan vederbörande utföra enklare elarbeten själv. Att byta från ojordade till jordade eluttag ingår inte i denna kategori arbeten.

Du behöver alltså anlita en behörig installatör för detta uppdrag, Anledningen till detta är att bytet innebär att nya ledningar behöver dras från bostadens elcentral. En felaktig koppling i det sammanhanget innebär livsfara.

Varianterna bör inte kombineras

Apparater med de gamla, runda ojordade uttagen får användas i ojordade uttag inomhus. Men man får inte använda en ojordat kontakt i ett jordat uttag. Det går hur som helst inte att göra det då det inte passar in – och det är dessutom farligt att försöka.

Det är inte heller tillåtet att använda en adapter mellan det ojordade och den jordade uttaget. Om du vill ha kvar dina gamla elprodukter måste du lämna in dem till en fackman som kan hjälpa dig att anpassa produkterna så att de passar i din bostad.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
14 Mar 2022