LED-lampa eller lågenergilampa?

För den som vuxit upp och vant sig vid den gamla glödlampan och dess kanske något instabila men ändå mjuka och trivsamma sken, blev kanske övergången till de nya typerna av energisnåla lampor något av en besvikelse. De senaste decennierna har en utfasning skett av de gamla glödlamporna, på direktiv från EU, och det går nu nästan inte längre att få tag på glödlampor i Sverige. För våra elräkningar, och för miljön, är det en mycket bra sak, eftersom lågenergilampor och framför allt LED-lampor drar betydligt mindre energi. Men hur är det med lampornas övriga egenskaper?

”Lågenergilamporna kunde skapa ett lika starkt sken som en glödlampa med bara en liten del av den energimängd som en glödlampa krävde. Efter lågenergilamporna kom LED-lamporna, som var ännu mer energisnåla och dessutom hade en ännu längre livslängd”

De första lamporna som skulle ersätta glödlamporna var lågenergilamporna. De kunde skapa ett lika starkt sken som en glödlampa med bara en liten del av den energimängd som en glödlampa krävde. Efter lågenergilamporna kom LED-lamporna, som var ännu mer energisnåla och dessutom hade en ännu längre livslängd.

En LED-lampa på 6W och en lågenergilampa på 7W hade till exempel samma ljusstyrka som en glödlampa på 40W. De första lågenergilamporna och LED-lamporna var formade som glödlampor, men inuti såg de helt annorlunda ut. I en lågenergilampa sitter ett litet ljusrör som vikts ihop och det är det som sprider ljuset. I LED-lamporna är det små dioder som avger ljus. Nuförtiden kan en lågenergilampa eller LED-lampa se ut lite hur som helst beroende på var den ska sitta. Glödlampemodellen är dock fortfarande vanlig.

Ett nytt ljus

När lågenergilamporna kom var det många som klagade på att ljuset de spred var kallt och sterilt. Det var långt ifrån alla som övergav sina gamla glödlampor, trots att de hade en betydligt kortare livslängd och drog mer el. Man tyckte helt enkelt att det var mysigare med glödlampsljus. Och visst stämmer det att de första lågenergilamporna spred ett ljus som inte återgav färger lika bra som de gamla glödlamporna, vilket berodde på att ljuset hade en högre grad Kelvin. Nuförtiden finns det dock både lågenergi- och LED-lampor med lägre grader av Kelvin, som passar bättre i hemmiljö. Till ett kontor och andra platser där det finns mycket naturligt dagsljus kan det dock passa utmärkt med en lampa med en högre grad av Kelvin.

Nackdelar med lågenergilampor

En lågenergilampa håller i genomsnitt tio gånger längre än en glödlampa. I början var det mycket tal om att lågenergilampor drog mycket energi vid tändning och att det var bättre att ha dem brinnande än att tända och släcka dem hela tiden, men det stämmer inte. Däremot kan lågenergilampor få det svårt vid låga eller höga temperaturer. Det kan ta tid innan de når full ljusstyrka, och ibland kan de vara svåra att tända över huvud taget. Dessutom innehåller lågenergilampor en liten mängd kvicksilver, vilket man måste tänka på när de ska återvinnas.

LED-lampor är framtiden

LED-lampor innehåller inga miljöfarliga ämnen, de klarar både låga och höga temperaturer utmärkt och når alltid full ljusstyrka inom några hundradels sekunder efter att de tänts. Dessutom har de en livslängd som är fem gånger så hög som en lågenergilampa och femtio gånger så hög som en glödlampa. Utöver detta drar de alltså också mindre energi än lågenergilampor.

LED-lampor är än så länge relativt dyra, men det får man igen i livslängd och kvalitet. Med tiden och allt eftersom tekniken utvecklas kommer LED-lamporna dessutom att sjunka i pris.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
10 Jun 2019