Kan man sätta jordad kontakt i ojordat uttag?

Det är inte ett helt ovanligt fenomen att man som nybliven husägare ser att det finns ojordade uttag i bostaden. Det handlar om en slags historiskt kvarleva som innebär att du kan sätta in en jordad kontakt i ett ojordat uttag. Det är möjligt, men för den saken skull inte att rekommendera.

Motsatsen är nämligen omöjlig. För att förstå hur detta är möjligt så måste man se till hur arbetet med säkerhet förflutit och förbättrats genom åren. Skulle du köpa exempelvis en äldre lampa som har en ojordad kontakt och försöka sätta den i ett uttag som är jordat så kommer du snabbt att bli varse att detta inte är möjligt.

Idag så tillverkar man all elektronik med dubbel isolering och med platta uttag (som passar). Den gamla lampan är, helt enkelt, inte tillräcklig säker för att använda då man i dagens hus använder sig uteslutande av jordade uttag. Det är däremot möjligt att koppla om och göra lampan i fråga mer anpassad för dagens standard och säkerhet. Det kan göras hos en elektriker för en väldigt rimlig kostnad.

En elektriker bör göra bytet

Detsamma gäller frågan i rubriken: har man ojordade uttag så bör man byta till jordade sådana. Jordade uttag bryter strömmen per automatik om de exempelvis skulle bli överhettade och det minimerar risken för brand eller annan fara. Viktigt dock: du kan byta eluttag i ditt hem - men då får det enbart handla om att byta jordade- till jordade eller ojordade till ojordade.

Ska du exempelvis sätta in jordade eluttag i ett rum där det tidigare funnits ojordade så måste bytet utföras av en behörig elektriker. För att byta till jordade uttag så måste man dra ny, jordad el från den befintliga elcentralen. Du får alltså inte byta uttag från ojordat till jordat på egen hand.

Rådet är - som med all elektricitet - att man tar hjälp. En elektriker som har behörighet är en garanti för att själv slippa skador och för att undvika rena katastrofer i framtiden. Det kostar inte många kronor och särskilt inte om man ser att tjänsten är inkluderad i Rot-avdraget; något som gör det möjligt att dra av 30% av den totala arbetskostnaden (med ett årligt, personligt tak på 50.000 kronor). Ett elsäkert hem är värt sin vikt i guld.

Elektriker med säkerheten i fokus
14 Aug 2018