Kan man låta brödrosten sitta i? | Elsäkerhet i hemmet

Vi som jobbar som elektriker vet hur viktigt det är att ha respekt för elprylar, och samtidigt hur vanligt det är att det slarvas med elsäkerheten i många hem. Det kan gälla allt från egenhändigt dragna installationer, så kallad fulel, spotlights som installerats på ett felaktigt sätt avseende brandrisk, långa kedjor av skarvsladdar och så vidare. Tyvärr är det så att i nästan varje hem finns det någon punkt där man kan peka ut en elrelaterad säkerhetsrisk.

”Även om det kan tyckas överdrivet att alltid dra ur sladden till brödrosten eller mobilladdaren när de inte används eliminerar du ju samtidigt en potentiell brandfara”

Genom att vara lite extra försiktig kan du undvika att det uppstår en brand, eller att någon familjemedlem får en stöt. Även om det kan tyckas överdrivet att alltid dra ur sladden till brödrosten eller mobilladdaren när de inte används eliminerar du ju samtidigt en potentiell brandfara, och om du börjar läsa på om hur många bränder och olyckor som varje år uppstår i Sverige på grund av trasiga apparater som kortslutits eller överhettats så tror vi att du ganska snart kommer att se poängen.

Varför ska man dra ur elprylar?

I köket brukar både tillverkare och experter på el rekommendera att man drar ur kontakten när produkterna inte används. Anledningen är att om det skulle uppstå ett fel på apparaten finns risk att den blir strömförande eller fattar eld. I en brödrost kan brödsmulor göra att det börjar brinna, och en vattenkokare kan fatta eld om den går igång när den är tom. De här försiktighetsåtgärderna blir viktigare ju äldre produkten är, nya apparater är oftast säkra men eftersom alla tekniska apparater har en begränsad livslängd så kan man aldrig riktigt veta säkert när apparaten börjar utgöra en säkerhetsrisk.

En produkt som ofta återfinns på listor över de mest brandfarliga i ett hem är mobilladdare, som inte sällan är av tvivelaktig kvalitet och ofta utsätts för hårt slitage och blir skadade. Du bör alltid dra ur mobilladdare när de inte används, de kan fatta eld eller överhettas och antända närliggande material. En annan brandfarlig produkt som vissa har i hemmet är torktumlare, där kvarblivet ludd kan fatta eld.

Kolla alltid efter CE-märkning

Alla elprodukter du skaffar till hemmet ska vara CE-märkta, det är en grundregel vad gäller brandsäkerhet. En CE-märkning innebär att produkten möter de kvalitetskrav som finns avseende bland annat säkerhet och miljö. Har en apparat inte CE-märkning får den egentligen inte säljas inom EU, men vissa mindre nogräknade importörer tar ändå in produkter utan CE-märkning.

Var försiktig med loppisfynd

Om du hittar en vacker gammal brödrost, lampa, radio eller annan elektrisk pryl på en loppis eller på Blocket, måste du vara på din vakt. Är produkten lite äldre saknas antagligen alla typer av märkning och innan du kopplar in en gammal elpryl ska du alltid rådfråga en elektriker, som kan avgöra om produkten är säker att användas.

En elektriker kan också göra produkten säker för bruk genom att byta ut gamla sladdar, kontakter och komponenter.

Jordfelsbrytare minskar riskerna med trasiga produkter

Har du en jordfelsbrytare installerad hemma? Om inte, kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan installera en jordfelsbrytare hos dig. Det är en billig men fantastisk säkerhetslösning som gör att strömmen bryts om en elektrisk apparat skulle kortslutas, eller om någon råkar ta i en apparat som blivit strömförande. Jordfelsbrytare räddar dagligen liv i Sverige.

Installera extra uttag

Om du börjar räkna alla sladdar och anslutningspunkter i din bostad kommer du snabbt upp i ganska många. Idag omger vi oss av elektriska produkter, och vi har ofta fler prylar än det finns uttag i bostaden. Nya bostäder får oftast långt fler uttag än tidigare, och det är bra eftersom det minskar behovet av lösningar med skarvsladdar som ligger löst. Bor du i en äldre lägenhet och tycker det finns för lite uttag, kontakta oss så hjälper vi dig att installera fler uttag i stället för att lösa det med skarvsladdar, som riskerar att hamna i kläm, få vatten i sig eller dylikt.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
12 Mar 2019