Installera värmekabel för vattenledning

Värmekabel förhindrar att rören fryser

Oroar du dig för att dina vattenledningar ska frysa på vintern? Det är förståeligt då det är ett problem som drabbar många husägare i såväl villor som fritidshus. Anledningen till att rören fryser sönder kan vara många – vattensystemet kan vara felinstallerat eller låga vintertemperaturer är två av dessa.

Ett sätt att lösa detta utan att tömma ledningarna på vatten är att värma upp vattenledningarna med en kabel. Detta är inte särskilt komplicerat och det går bra för en amatör att utföra. Här berättar vi om hur du installerar ett värmerör för att slippa problem med sönderfrusna rör.

Två metoder för uppvärmning

Det finns två metoder som man kan använda för att installera en värmekabel – fästning från insidan eller utsidan. Båda varianterna har sina fördelar och nackdelar.

Vill man fästa kabeln på utsidan finns det två metoder – längs rörledningen eller runt densamma.
Det enklaste sättet är att installera kabeln i en linje som går längs rörets kontur. Men då måste du fästa ledningen under röret, vilket skyddar det från mekaniska skador underifrån. Dessutom fryser vattnet nedifrån, som om du tillför värme på undersidan så kan du eliminera frysningen av vattentillförseln.

Självhäftande tejp fungerar bra

Om du vill fästa kabeln på vattenledningen är den bästa metoden att använda självhäftande tejp, som fixerar ledningen och ökar värmeöverföringen.

Om du räknar med riktigt låga temperaturer rekommenderar vi att du lindar värmekabeln runt hela röret i en spiral. Detta ökar uppvärmningseffekten på ett mycket tydligt sätt och minskar risken för att vattnet ska frysa även vid riktigt låga temperaturer.

Installation av värmekabeln på rörets insida rekommenderas om det inte finns möjlighet att leda värme från utsidan. Denna metod är vanligast när vattentillförseln redan är installerad under jord eller i andra otillgängliga platser som exempelvis betongkonstruktioner.

Rören kan bli trånga

Nackdelen med denna metod är att diametern för vatten minskar eftersom kabeln växer igen med så kallad plack med tiden. Det är också viktigt att veta att installationen på insidan endast kan göras på rätlinjiga och lätt böjda delar av vattenledningen.

Positiva aspekter med denna metod är att det blir låg energiförbrukning i värmesystemet samt att reparationer blir enkla.

När detta är klart återstår bara att isolera rören för att de ska hålla värmen bättre. Isoleringen bör vara minst 20 mm för halv tums rör, 30 mm för tum, 50 mm för två tum och 65 mm för andra storlekar.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
18 Apr 2022