Installera elluttag för motorvärmare

Motorvärmare har väldigt många fördelar. Inte minst så gäller det för vår miljö. En kall bil släpper ut avsevärt mycket mer avgaser än var en uppvärmd sådan gör. Därför rekommenderas att man låter installera eluttag för motorvärmare i anslutning till bostaden eller där man som BRF överväger att ta den kostnaden.

Det värsta man kan göra är att sätta sig i en kall bil, starta den och sedan köra en kortare sträcka. Dels så släpper man ut extremt mycket avgaser genom detta och dels så ökar bilens bränsleförbrukning markant. Man kan säga att en vanlig bil drar ungefär 1.5 dl mer bränsle/mil jämfört med en bil som blivit uppvärmd. En annan avigsida med att kallstarta och köra en kall bil handlar om att bilen slits. Motorn och alla beståndsdelar i den tvingas arbeta hårdare och detta ger också en kortare livslängd.

Eftersom vi lever i ett land där halva året består av vinter - åtminstone lägre temperaturer - så bör man vidta åtgärder som bilist och se till att motorn hålls varm även då man inte använder bilen. Det gör man genom att installera ett eluttag för motorvärmare och därefter skörda frukterna.

parkerade bilar som saknar motorvärmare

Det behöver inte handla om någon längre tids uppvärmning heller. Vid minus 15 och nedåt så räcker det med att värma upp motorn i någon timme för att få en skön bil att sätta sig, slippa skrapa rutorna och samtidigt göra hela vår miljö en tjänst.

Det finns idag motorvärmare som går att styra via appar så det innebär att man rent konkret kan ligga kvar i sängen och sedan slå på motorvärmaren så att bilen är redo då man ska till jobbet. Här finns naturligtvis även mer traditionella timers att använda.

Kontakta en elektriker för installationen

Motorvärmare ger idel plustecken, men de kan även innebära en livsfara. Kombinationen fukt, kyla och elektricitet kan vara livsfarlig. Därför ska installationen alltid skötas av en elektriker och det gäller både motorvärmare, anslutningssladden och själva eluttaget. Det är även viktigt att man låter koppla in en jordfelsbrytare så att den slår ut om någonting skulle vara fel - om inte så riskerar hela bilen att bli strömförande. Tänk även på att locket på motorvärmaren ska kunna gå att låsa samt att det ska finnas petskydd installerade.

Anlsutningssladden bör du hålla koll på. Den kommer att slitas av snö och slask och det gör att den blir extra känslig. Se till att förvara den på en torr, säker plats och var även noggrann med att inga barn kan ta den och använda för lek.

Valet av motorvärmare ska heller inte ske utan vidare efterforskning. Det man bör kolla efter är en CE-Märkning. Den garantera att motorvärmaren lever upp till de hälso- och säkerhetskrav som finns inom EU. En extra kontroll kan även göras av instruktionsboken. Den ska vara skriven på svenska och om så ej är fallet så bör man direkt kontakta återförsäljaren.

En investering som lönar sig

Den sammanlagda kostnaden för motorvärmare och installation av en behörig elektriker är något som betalar av sig nästan direkt. Eftersom slitaget på din bil minskas och där bränsleförbrukningen går ner ganska radikalt så börjar du betala av - och sedermera tjäna - pengar redan från dag ett.

Att vår miljö dessutom mår bättre som en följd av att du använder motorvärmare är ytterligare en stor fördel. Du sparar pengar, du får ökat komfort, du slipper skrapa rutor och du får en bil som håller längre. Det är ingenting att fundera på, eller hur?

Vi erbjuder de allra flesta tjänster inom el och inget jobb är för litet eller för stort!
15 Oct 2019