Hur många solceller krävs för att göra en villa självförsörjande på el?

Numera är det rent tekniskt möjligt att bli off grid och bli självförsörjande på el genom att installera solceller. Det är inte alltid det är lönsamt, men många tycker att solceller är lockande med tanke på friheten och även säkerhetsaspekten.

Om man inte är beredd att minska på elförsäljningen så kan solpaneler bli ett dyrt projekt om man vill bli självförsörjande.

Du kan behöva ändra dina vanor

Om du är medveten på att du behöver ändra på vissa dagliga vanor för att hålla elförbrukningen så behöver du inte satsa på en lika stor anläggning. Och på det sättet kan du också hålla nere kostnaderna för inköp och installation.

Ett första steg på vägen mot att bli själv är att ta reda på hur många solceller du behöver installera för att klara årsförbrukningen. Solcellsföretag och vissa fall även elbolag kan hjälpa dig med det.

Var du bor påverkar effekten

Var du bor i landet påverkar självklart hur mycket solceller du behöver, då soltimmarna är mycket färre i norr på vintern och desto fler på sommaren. Vissa månader är det helt enkelt omöjligt att bli självförsörjande på solel i Norrland, samtidigt som det fungerar i andra delar av landet. Det är först när du känner till den yta solceller som krävs så kan du börja räkna på projektets kostnader. Då kan du ställning till om det är värt pengarna att satsa på projektet.

Men hur mycket solceller ska man satsa på? En tumregel är att du inte ska producera med solel än du förbrukar. Dessutom är det värt att beakta att stora solcellsanläggningar är med mer lönsamma än små.

Räkna med två kvadratmeter per solpanel

Standardmåtten på en solpanel är i standardmåttet 1 x 7 meter, det vill säga en storlek på 1,7 kvadratmeter. Om man tar hänsyn till takfönster, skorsten och annat så bör man räkna med 2 kvadratmeters yta per solpanel.

Den minsta effekten man bör har på solceller är ca 3 kW, vilket kräver ungefär 20 kvadratmeter.

Sedan ser det ut så här:

Storlek solceller Krav på takyta
5 kW 33 m²
8 kW 53 m²
10 kW 66 m²
12 kW   80 m²
15 kW 100 m²
20 kW 133 m² 

Mät din takstorlek

Är du osäker på din takstorlek? Då kan du mäta taket, först bredden från takfot till taknock och multiplicera det sedan med takets längd.

Tänk på att du behöver större säkringar om du har en större anläggning. Har du för liten säkring så är risken stor att du får många strömavbrott.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
17 Jul 2021