Elsäkerhet i juletid

Julen är en tid när våra hem fylls med massor med julbelysning för att lysa upp mörka december.

Vi hänger upp både gamla och nyköpta julbelysningar och ljusstakar överallt. Men hur är det med elsäkerheten egentligen?

Det görs extra mycket kontroller av Elsäkerhetsverket i julhandeln för att se över elsäkerheten. Det upptäcks varje år allvarliga fel på produkter att det funnits risk för brand eller stötar. Dessa tas ur sortimentet direkt. Vissa år har nästan hälften av julbelysningen haft brister av olika slag.

Även lågenergilampor har ibland bristfällig kvalitet. Populära och billiga LED-belysningar har ibland visat upp brister i transformatorn som kan leda till överhettning eller stötrisk. Våra trädgårdar är överösta med utebelysningar under julen, inte sällan uppfyller dessa inte kravet på att vara vattentäta.

Tips och råd

Ett tips är att se upp med var du handlar och fråga personalen, välj hellre fackhandeln som har större expertis inom elsäkerhet än den billiga stormarknaden som bara tar in julbelysningar till jul utan större fackkunskaper.

Var speciellt försiktig med att handla på julbelysning på internet som faller utanför EU:s lagstiftning. Sök efter CE-märkningen och svensk bruksanvisning. CE-märkning betyder att den uppfyller den EU:s säkerhetskrav.

Läs produkterna märketikett där det uppges tillverkare och IP-klass. Den ska ha minst IP44 för utomhusbruk.

Vad och hur kan jag själv undersöka?

Även din egen julbelysning som du tar fram varje år kan ha skador och brister. Kontrollera alltid om dina kontakter och sladdar har sprickor eller glapp, och framför allt när du tar fram dessa efter att legat undanlagt sedan förra året, och om ljusslingorna har trasiga lampor. Går det inte att byta ut trasiga lampor ska dessa kastas. Använd inte slingor som är märkta för inomhusbruk utomhus. Placera sladdar utomhus där det inte finns risk för skador. Har du skarvkontakt utomhus ska placera den högt upp så inte vatten och fukt kommer in.

Byt alltid ut trasiga lampor och kontrollera att nya lampor har rätt spänningstålighet. Ett bra tips är att installera jordfelsbrytare som bryter strömmen vid fel.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
14 Dec 2018