Byta sladd på strykjärn

Är det möjligt att byta sladd på strykjärn själv?

Först och främst så är det extremt viktigt att ha respekt för elektricitet. Det är livsfarligt och det finns anledningar till varför man ska anlita en behörig elektriker i samband med installationer och dragning av el.

Det handlar om att det både finns en uppenbar risk för stunder och på längre sikt. Det senare förklaras av att många av de bränder som sker i Sverige de facto kommer av felhantering av el. Som privatperson ska man ha respekt för el och alltid utgå från att en behörig elektriker ska anlitas.

Vissa saker får man emellertid göra på egen hand. Att byta sladd på strykjärn - eller annan apparatur - är ett sådant exempel. Detta dock under vissa förutsättningar. Den gamla sladden ska exempelvis inte vara av eller kraftigt skadad sett till isoleringen. Om så är fallet så ska bytet ske av en fackman.

Byta sladd strykjärn - tänk på detta

En annan sak att tänka på är att man rent generellt ska undvika att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad sådan. Där finns emellertid undantag - om apparaten, eller lampan, saknar beröringsdelar av metall så kan du genomföra bytet på egen hand. Var dock noga med att kontrollera att ditt strykjärn har ett hölje av endast plast om du ska byta sladd från ojordat till jordat.

Återigen dock: var alltid på det klara med vad du gör. Minsta osäkerhet ska tas på allvar. Du ska både byta sladd och kontrollera effekten av bytet utan att känna minsta tvivel. Så mycket kostar det inte att lämna in strykjärnet för reparation hos en fackman.

Om du ska byta sladd på ditt strykjärn - exempelvis till en längre sådan för att kunna arbeta lite snabbare och mer komfortabelt - så se till att läsa på innan så att du verkligen känner dig trygg. Hur du sedan ska byta sladd beror väldigt mycket på vilket typ av strykjärn du har så just där är det svårt att peka på ett exakt tillvägagångssätt. Viktigt är dock även att den nya sladden är tygbeklädd; det isolerar bättre och ger en den säkerhet du behöver.

Du har ett ansvar som privatperson

Gällande sådana saker som sladdar och kablar så har man som privatperson ett ansvar. Det är lätt att glömma bort. Har du exempelvis en sladd som är trasig så ska du sluta använda denna. I tider då vi använder oss av laddare för våra mobiltelefoner på daglig basis så är det lätt att dessa dels går sönder och att de dels också, trots detta, ändå används. Det är livsfarligt och något som ligger bakom många bränder. Samma sak gäller kring hur sladdar placerats. En sladd som ligger i kläm kan även den komma att bli brandfarlig.

Vårt råd är enkelt: ta ingenting för givet och gör det till en vana att både kontrollera och - vid behov - kassera kablar, sladdar och apparatur som inte håller måttet. Om du sedan väljer att själv byta sladd eller anlita en fackman för dig är upp till dig - givet att du följer de lagar och regler som finns - men rådet är att en fackman bör kontaktas. Det kan rädda liv.

Elektriker med fokus på din säkerhet.
14 Apr 2021