Är det säkert att använda en gammal brödrost?

Varje år sker det tyvärr en massa onödiga olyckor som en följd av slarv med elektricitet. Tyvärr så innebär det också att en del personer avlider.

Det kan dels ske vid själva hanteringen där en privatperson på egen hand och utan att - som man måste göra - anlita en behörig elektriker får för sig att dra el och/eller koppla in någonting som man saknar både kunskap om- och behörighet för. Det kan även innebära att någonting elektriskt fattar eld och att man som en följd av detta brinner inne.

Den senare typen av olyckor har ökat dramatiskt som en följd av att vi använder mer el idag än vad vi förr gjorde och att vi i kombination med detta också slarvar en hel del. Handen på hjärtat: hur ofta stoppar du din telefon på laddning under natten och hur ofta låter du batteriladdaren sitta kvar i uttaget även då den inte används? Saker och ting händer tyvärr.

Iakttag försiktighet om du ska anända en gammal brödrost

Man måste även inse att allt har en livslängd och att ingenting håller för evigt. Något som leder oss till frågan om det är säkert att använda en gammal brödrost?

Ja, och nej. Man ska först och främst veta att äldre prylar och elektronik ofta håller en högre kvalitet än vad moderna saker gör. Den brödrost du äger - och kanske ärvt av din mormor - är tillverkad för att hålla. I vissa fall kan man misstänka att dagens, mer moderna elektronik, är tillverkad för att hålla en viss tid och sedan gå sönder för att hålla vårt köp-och-släng-samhälle i blomning. Det om det dock: det finns naturligtvis en risk i att hålla fast vid äldre elektronik och särskild översikt bör man ha på sladdar och kontakter. Även om brödrosten fungerar som den ska så kan sladdarna vara utslitna och därmed också farliga.

Var inte för nostalgisk för ditt eget bästa

Finns det synliga skador så finns det också en uppenbar risk att isoleringen är sönderskavd och att det genom detta föreligger en risk för överhettning och brand.

Vid ett sådant läge finns två alternativ: 1) anlita en elektriker eller en el-reparatör för lagning/byte av sladden. Här kan även ett byte ske till en jordad kontakt. 2) säg adjö till brödrosten i fråga. Det gäller att inse att varje pryl har sin egen livslängd och att det alltid kommer en dag då ett byte måste ske.

I många fall så finns det ingen som helst anledning att hålla fast vid elektroniska saker som är för gamla och för slitna. Det är alltid bra att återvinna och återanvända; men det måste ske inom rimlighetens gränser och där ingen fara föreligger.

Elektriker med säkerheten i fokus
11 Sep 2018