Anlita elektriker för att installera solceller

För att installera solceller behöver man anlita en elektriker. Här berättar vi mer om denna energikälla, som blir allt mer populär i dagens miljömedvetna värld.

Varje år fördubblas solcellskapaciteten i Sverige. Metoden har använts i Sverige sedan 1970-talet, men de har i första hand varit fristående varianter som inte är kopplade till elnätet.

Den typen av anläggningar har fortfarande en stabil marknad, men på senare år har även marknaden för solcellsanläggningar som kopplas till elnätet ökat i popularitet. Tekniken är i dag billigare och det finns olika sätt att få stöd för den som vill producera el från solen.

De solceller som idag är vanligast på den svenska marknaden har en verkningsgrad på 15 procent, vilket innebär att 15 procent av de solstrålar som träffar cellen omvandlas till el. Men på vägen ut går en liten del till av energin förlorad. Sammanlagt kan en kvadratmeters solceller idag ge 150 watt en solig svensk dag. Priset för att anlita en elektriker som installerar solceller sjunker stadigt år för år.

En solcellsanläggning som kopplas upp mot fastighetens elnät levererar i första hand el till fastigheten i fråga. Om anläggningen producerar mer än vad fastigheten behöver så går resterande el ut på elnätet. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som vill köpa upp små mängder el från privatägda solcellsanläggningar. Men solceller är som helhet fortfarande el liten del av den totala marknaden för elektricitet

Kontrollera om det behövs bygglov

Innan man börjar installera solceller måste man kontrollera om det krävs bygglov. Dessutom måste utrustningen vara godkänd för att användas i elnätet.

Den elektriska anslutningen av solcellerna måste utföras av en behörig elektriker. Det är mycket viktigt att allt installeras på ett korrekt sätt för att man ska uppnå maximal säkerhet. Elinstallationer ska man aldrig göra själv som lekman, man bör alltid anlita kompetent och utbildad personal.

Ekonomiskt stöd för solcellsanläggningar

Det finns idag ett ekonomiskt stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Som producent av förnybar el kan man ansöka om elcertifikat, och i förlängningen få en skattereduktion för överskottsel som matas in på det ordinarie elnätet. Det finns dessutom flera andra olika stöd för solcellsproducerad elektricitet.

Elektriker med säkerheten i fokus
8 Jun 2018