Elektriker Stockholm

Eljour: 08-51 51 75 75

Elservice

Vi tillhandahåller service av i stort sett alla typer av elinstallationer och är experter på bland annat belysning, kraft, värme och service. 

Några exempel på vanliga former av elservice vi utför:

  • Installation av elmätare
  • Utökning av befintlig elcentral
  • Felsökning av befintliga elsystem
  • Jordning
  • Reparation/Byte/Service av elradiatorer
  • Service av luftvärmefläktar
  • Byten och reparationer av belysningsarmaturer
  • Reparation eller byten av ledningar och uttag

Kontakta oss om ni har frågor angående elservice. Ovanstående är bara ett axplock av vårt tjänsteutbud.